85% van alle werkenden, wereldwijd, voelt zich niet betrokken bij of ervaart een minimale gemotiveerdheid tot zijn werk. In West Europa is dat percentage zelfs nog hoger (90%)! Slechts 10% gemotiveerde medewerkers. Ter vergelijk: in de Verenigde Staten ligt dat cijfer 3 keer hoger, op 33%. Deze cijfers komen uit het tweejaarlijkse onderzoek State of the Global Workplace (ofwel een wereldwijd onderzoek naar werktevredenheid) dat het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup in het najaar van 2017 publiceerde.

Achter kille cijfers gaat een hele wereld schuil met mensen die zich elke ochtend naar hun werk slepen, die op maandagochtend er toch maar voor kiezen om ziek thuis te blijven of die zo gedemotiveerd zijn geraakt dat ze zelfs voor het zoeken naar een andere baan geen puf meer hebben. Tegelijkertijd zijn er directies en managers die zich het hoofd breken over teruglopende winstcijfers en oplopend ziekteverzuim. Overal kijken bedrijven en organisaties naar strategieën en tactieken voor competitie en groei. Blijven doen wat ze in het verleden deden, leidt steeds opnieuw niet tot succes. Het wordt tijd dat ondernemers (en politici) gaan zien dat managementpraktijken, opleidingen en traditionele rolpatronen blokkades vormen voor de motivatie en productie van medewerkers.

Winst = Transformatie + Motivatie

Hoe zou het zijn als de verbijsterende verspilling van talent stopt en de werktevredenheid wereldwijd omhoog gaat? Wat zou die transformatie betekenen voor relaties tussen mensen, tussen landen en -niet op de laatste plaats- voor de resultaten van bedrijven? Uit hetzelfde Gallup-onderzoek blijkt immers dat de bedrijven met de hoogste scores op het gebied van werktevredenheid, 17% productiever en 21% winstgevender zijn dan de bedrijven met de laagste scores!

Bedrijfsstrategieën die medewerkers stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, hebben potentie om de productiviteit drastisch te verhogen. Medewerkers die hun persoonlijke krachten kunnen inzetten, zijn -meer dan anderen- intrinsiek gemotiveerd aan het werk omdat ze het simpelweg niet als werk ervaren. In teams, waarvan de leden elkaars sterktes en zwaktes kennen, geeft dit een enorme boost aan de groepscohesie.

In een studie onder bijna 50.000 bedrijven in 45 landen ontdekten de onderzoekers dat teams die met een dergelijke sterkte-interventie werken hun verkoop met 10%tot 19% zagen stijgen en hun winst met 14 tot 29%(!) ten opzichte van controlegroepen.

Conclusie

Resultaatgerichte empowerment heeft zowel voordelen voor de medewerker als voor het bedrijf. Medewerkers die ervaren dat hun mening ertoe doet, zijn bereid om persoonlijk meer te investeren in hun werk. Effectieve leiders zorgen ervoor dat, als de wereld verandert, hun organisatie zich daaraan aanpast. Getalenteerde managers bouwen op een natuurlijke manier aan sterke, positieve relaties met medewerkers. Beide stijlen van leiderschap samen, leiden tot maximalisering van productiviteit.

Nog afgezien van de relationele winst die ontstaat in gezinnen, families en bedrijven doordat mensen lekker in hun vel zitten omdat ze met plezier naar hun werk gaan!

Meer weten over hoe jij tevreden medewerkers kunt krijgen? Ik vertel je graag daarover.